1- تماس با بخش سفارشات 09305194125

2- مشاوره با مسئول طراحی

3- اعزام رایگان کارشناسان پایتخت کاور جهت اندازه گیری دقیق مبلمان شما

4- آماده سازی جهت تولید کاور مبل شما